Undian 2015 Undian 2015

No Soalan Keputusan
1. Adakah informasi didalam Laman web Rasmi KESEDAR menepati kehendak pengguna Cemerlang 9%
Baik 86%
Sederhana 3%
Lemah 2%
2. Bajet 2015 baru-baru ini mampu membantu rakyat untuk menghadapi kenaikan kos sara hidup. Setuju 25%
Tidak Setuju 75%
Tidak Pasti 0%