Undian 2014 Undian 2014

No Soalan Keputusan
1. Apakah tahap kepuasan anda kepada perkhidmatan yang disediakan oleh KESEDAR? Cemerlang 80%
Baik 70%
Sederhana 3%
Lemah 2%
2. Adakah informasi di dalam Laman Web Rasmi KESEDAR menepati kehendak pengguna? Setuju 95%
Tidak Setuju 2%
Tidak Pasti 5%