Akta Akta

 

AKTA LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN 1978
Kandungan Jenis/Saiz
  SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN


Saiz: 109kb
Versi: 9.0

  BAHAGIAN I: PERMULAAN

Saiz: 10kb
Versi: 9.0
  BAHAGIAN II: LEMBAGA

Saiz: 25kb
Versi: 9.0
  BAHAGIAN III: BAHAGIAN PEGAWAI DAN PENJAWAT

Saiz: 16kb
Versi: 9.0
  BAHAGIAN IV: KEWANGAN

Saiz: 16kb
Versi: 9.0
  BAHAGIAN V: LAIN-LAIN KUASA LEMBAGA

Saiz: 17kb
Versi: 9.0
  BAHAGIAN VI: AM

Saiz: 11kb
Versi: 9.0
  JADUAL PERTAMA

Saiz: 14kb
Versi: 9.0
  JADUAL KEDUA

Saiz: 26kb
Versi: 9.0
  AKTA 203(Pindaan 2017)


Saiz: 109kb
Versi: 9.0

  AKTA 605


Saiz: 100kb
Versi: 9.0

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :