Amanat Tahun Baharu 2020 Amanat Tahun Baharu 2020

PENGENALAN

Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, kita dipanjangkan usia untuk berada pada Tahun 2020, dan pada pagi ini, dapat kita bersama berkumpul dalam Majlis Amanat Tahun Baru KESEDAR 2020.

Masih belum terlewat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2020 kepada semua warga kerja KESEDAR. Semoga tahun baharu ini memberi azam baru kepada kita semua untuk terus mencurahkan khidmat bakti kepada negara amnya dan dalam memajukan Wilayah Kelantan Selatan khususnya. In ShaAllah Tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019.

Sekalung tahniah kepada KESEDAR atas inisiatif menganjurkan Majlis Amanat Tahun Baharu 2020 pada pagi ini yang antara lainya bertujuan menyatukan jalinan ukhwah di antara kita penjawat KESEDAR dan majlis ini juga selaras dengan amanat tahun baru yang dibuat di peringkat Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah disempurnakan oleh YB Datuk Seri Rina Mohd Harun, Menteri Pembangunan Luar Bandar pada 7 Januari 2019 yang lepas.

Saya turut difahamkan, majlis kita pada hari ini turut diadakan Penyampaian Anugerah Khas YBhg. Dato' Pengerusi, Pengenalan Penjawat Baharu Lantikan 2020 dan Gimik Pelancaran Coop Shop.

Tuan-tuan dan puan-puan,

PRESTASI 2019

Dalam tahun 2019, peruntukkan pembangunan yang diluluskan kepada KESEDAR adalah sejumlah RM127.59 juta iaitu penambahan sebanyak 10% daripada tahun 2018 dimana RM73.7 juta adalah peruntukan pembangunan dan RM53.8 juta adalah peruntukkan mengurus.

Dalam peruntukan pembangunan 2019 ini, KESEDAR pada awalnya hanya diluluskan RM28.25 juta sahaja, namun pada akhirnya kita diluluskan sejumlah RM73.76 juta iaitu peningkatan pertambahan sebanyak RM45.51 juta atau peningkatan sebanyak 161% daripada peruntukan asal. Pada saya, ini merupakan satu pencapaian yang begitu cemerlang. Terima kasih kepada semua warga kerja KESEDAR di atas usaha-usaha untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut.

KESEDAR telah berbelanja sebanyak RM71.84 juta atau 97.36% daripada jumlah peruntukan yang disalurkan untuk melaksanakan 21 program dengan 228 sub projek. Prestasi perbelanjaan ini melebihi prestasi pencapaian nasional sebanyak 0.31% dan juga melebihi prestasi pencapaian KESEDAR bagi tahun 2018 sebanyak 1.32%.

Manakala peruntukan mengurus pula, KESEDAR telah berbelanja sebanyak RM53.8 juta atau 100% daripada peruntukan yang disalurkan, dan ini merupakan satu pencapaian yang begitu hebat jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018, iaitu hanya 93.75% sahaja dibelanjakan daripada peruntukkan yang di salurkan.

KESEDAR juga mempunyai RM71.09 juta peruntukan amanah dan telah pun membelanja sejumlah RM39.13 juta atau 55.0% bagi tujuan peningkatan prasarana dan kualiti hidup masyarakat.

Tuan-tuan dan puan-puan,

KEJAYAAN 2019

Antara kejayaan besar KESEDAR dalam tahun 2019 adalah, kita telah pun memulakan pembangunan pusat pertumbuhan baru di RKT Paloh yang mana pembangunan ini meliputi kawasan seluas 73 hektar dengan peruntukkan yang diluluskan sebanyak RM45 juta.

Pusat Pertumbuhan ini dibangunkan untuk dinikmati generasi muda KESEDAR terutamanya di kawasan Rancangan Kemajuan Tanah (RKT) dan Wilayah Kelantan Selatan amnya. Kawasan ini akan dibangunkan dengan 100 unit rumah PPRT dengan rekabentuk yang lebih menarik, rumah mampu milik sebanyak 190 unit dan juga kawasan-kawasan perniagaan untuk pembangunan keusahawanan. Apa yang lebih menarik, pusat pertumbuhan ini turut disediakan dengan kawasan industri seluas 11.74 hektar bagi membawa masuk industri-industri untuk memberi peluang pekerjaan kepada generasi muda di Wilayah KESEDAR ini.

KESEDAR juga telah berjaya menyempurnakan pembinaan sebuah R&R di Kuala Balah dengan peruntukkan sebanyak RM5.7 juta yang mana manfaatnya akan dinikmati penduduk sekitar dan pengunaan jalan Gua Musang-Jeli dan insyallah akan dibuka dalam masa terdekat.

KESEDAR juga dengan kerjasama ECERDC dan Majlis Daerah Tanah Merah telah siap sepenuhnya membina sebuah kompleks perniagaan yang berkonsepkan Indonesia-Malaysia-Thailand Golden Tringle (IMTGT) dengan peruntukan sekitar RM14 juta. Kompleks ini mengandungi 67 unit ruang niaga pasar basah yang diuruskan oleh MDTM dan bangunan rumah kedai sebanyak 37 unit yang diuruskan oleh KESEDAR, dan kini telah beroperasi sepenuhnya.

Dalam konteks pembinaan PPRT menggunakan konsep industrialised building system atau sistem binaan berindustri (IBS) pula, KESEDAR menjadi ikutan dan contoh di peringkat Kementerian yang mana LKW dan Giatmara sendiri masih mencari model-model dan mekanisma pelaksanaan yang sesuai, tetapi KESEDAR telah pun melaksanakannya. Pada tahun 2019, KESEDAR telah diluluskan pada awalnya sebanyak 82 unit, dan prestasi pelaksanaan IBS yang baik ini menyebabkan Kementerian menambah 10 unit lagi bina baru untuk KESEDAR siapkan pada tahun 2019.

KESEDAR juga telah berjaya membangunkan usahawan seramai 50 usahawan hanya dalam masa satu tahun sahaja berbanding 300 usahawan sejak penubuhan KESEDAR pada 1978 (Dalam tempoh 40 tahun).

Antara kejayaan-kejayaan pembangunan lain adalah:

1.Pembangunan Ladang RKT seluas 11,853 hektar yang melibatkan 2,228 peneroka,

2.Jalan perhubungan desa sepanjang 40.2 km untuk kemudahan 32,000 penduduk yang tinggal di 50 buah kampung,

3.Jalan pertanian sepanjang 38.51 km untuk kemudahan 8,700 pekebun kecil yang tinggal di 32 buah kampung,

4.Utiliti desa yang memberi manfaat kepada 2,240 unit rumah,

5.Projek-projek kemudahan awam kepada 81 buah kampong serta

6.Projek-projek dibawah kendalian hartanah.

Halaman: 1  2  3  4