Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2014

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan KESEDAR dikeluarkan secara 2 kali setahun. Harap maklum.

 

Pencapaian piagam pelanggan bagi tahun 2014 (Jun Hingga Dis 2014)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENETAPI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

CATATAN

JUMLAH

PERATUS PENCAPAIAN

1.

Berusaha Membuka Minda Dan Membina Budaya Kearah Melahirkan Masyarakat Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama, Berilmu, Memiliki Daya Tahan Dan Nilai Etika Yang Tinggi.

- 6 kursus latihan kemahiran (140 orang)

100%

- 6 kursus latihan kemahiran (140 orang)l

- 9 kursus keusahawanan (250 orang)

- 9 kursus keusahawanan (276 orang)

2.

Memberi Bantuan Kepada Penduduk Termiskin Di Dalam Kawasan Kelantan Selatan Mengikut Dasar-Dasar Yang Ditetapkan Bagi Mencapai Sasaran Kemiskinan Sifar.

- 7 projek bekalan air

100%

- 8 projek bekalan air

- 19 projek kemudahan awam

- 27 projek kemudahan awam

- 12 projek jalan perhubungan desa (14.5km)

- 25 projek jalan perhungan desa (14.5km)

3.

Berusaha Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Kelantan Selatan Melalui Program-Progam Pembangunan Kawasan Penempatan, Penyediaan Kemudahan Asas, Awam Dan Sosial.

- Menyelenggara/ baik pulih 5 batang jalan pertanian

100%

- Menyelenggara/ baik pulih 11 batang jalan pertanian, (27 km panjang jalan/1 buah jambatan dan 29 line pmbentong

- 1 projek bekalan air (zon paloh) sambungan projek 2011 - 1 projek bekalan air (zon paloh) sambungan projek 2011
- 2 projek kemudahan awam - 2 projek kemudahan awam
- penyelenggaraan ladang tanam semula seluas 3,991 hektar di RKT KESEDAR - penyelenggaraan ladang tanam semula seluas 3,991 hektar di 5 RKT KESEDAR
-10 buah rumah peneroka - 12 buah rumah peneroka
- 11 projek jalan pertanian (15km) - 13 projek jalan pertanian (15km)

4.

Berusaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelantan Selatan Supaya Melepasi Garis Kemiskinan Melalui Program-Program Pembangunan Pertanian, Perniagaan, Industri Luar Bandar Dan Pelaburan. -Kursus dan bantuan pembangunan ekonomi 100% -Kursus dan bantuan pembangunan ekonomi

5.

Projek Dan Aktiviti Pembangunan Dirancang Dan Dilaksanakan Mengikut Rangka Kerja Lima (5) Tahun Dan Tahunan Berasaskan Sasaran Yang Telah Ditetapkan. - 17 lot 100% -17 lot
- 48.045 hektar - 48.045 hektar
- 6 lot kedai - 6 lot kedai
- Pemulihan & pemeliharaan 4 Pusat Herba dan Taman Santuari Tasik Pergau - Pemulihan & pemeliharaan 4 Pusat Herba dan Taman Santuari Tasik Pergau

6.

Menyediakan Laporan Kemajuan Bulanan, Suku Tahun Dan Tahunan Mengikut Jadual Yang Telah Ditetapkan.

- 3 kali setahun

100%

- Mengikut Jadual

7.

Memberi Perkhidmatan Dan Layanan Yang Mesra, Tepat Dan Cepat Kepada Semua Pelanggan.

-

100%

- Pemprosesan cek yang dijanjikan adalah selama 14 hari bekerja