Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan KESEDAR dikeluarkan secara 2 kali setahun. Harap maklum.

Pencapaian piagam pelanggan bagi tahun 2015 (Jun Hingga Dis 2015)

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENETAPI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

CATATAN

JUMLAH

PERATUS PENCAPAIAN

1.

Berusaha Membuka Minda Dan Membina Budaya Kearah Melahirkan Masyarakat Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama, Berilmu, Memiliki Daya Tahan Dan Nilai Etika Yang Tinggi.

-7 program modal insan di 4 Wilayah

58.56%

-Keseluruhan program masih berjalan

2.

Membantu menyediakan kemudahan infrastruktur kepada penduduk luar bandar dalam kawasan Kelantan Selatan

-14 projek bekalan air

85.71%

-12 projek bekalan air telah siap dilaksanakan

-25 projek kemudahan awam

64.00%

-16 projek kemudahan awam telah siap dilaksanakan

-15 projek jalan perhubungan desa sepanjang 14.1KM

93.33%

-14 projek jalan perhungan desa telah disiapkan

-24 projek jalan pertanian

100.00%

-24 projek jalan pertanian

3.

Berusaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelantan Selatan Supaya Melepasi Garis Kemiskinan Melalui Program-Program keusahawanan dan kemahiran

-Melaksanakan Program Peningkatan Pendapatan  (PPP) di 4 wilayah kepada 100 penerima yang layak

 

-Program ini masih berjalan mengikut jadual

-18 Program Latihan Kemahiran dan Latihan Keusahawanan

33.33%

-6 Program latihan kemahiran dan keusahawanan telah dijalankan

4.

Melaksanakan Aktiviti Pembangunan LadangTanam Semula di Rancangan Kemajuan Tanah

-Melaksanakan program tanam semula dan penyelenggaraan ladang ( 4300Ha)

46.16%

-Kerja tanam semula dan penyelenggaraan masih berjalan dan mengikut jadual.

5.

Menyediakan Laporan Bulanan, SukuTahun Dan Tahunan Mengikut Jadual Yang Telah Ditetapkan.

-12 kali setahun

83%

-Mengikut Jadual

6.

Memberi Perkhidmatan Dan Layanan Yang Mesra, Tepat Dan Cepat Kepada Semua Pelanggan.

 

100%

-Pemprosesan cek yang dijanjikan adalah selama 14 hari bekerja.

 

100%

-Untuk menyelesaikan aduan mengenai KESEDAR dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima