Data Terbuka Kerajaan Data Terbuka Kerajaan

Data Terbuka Kerajaan Data Terbuka Kerajaan

DEFINASI DATA TERBUKA

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) telah mengambil tindakan dan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka ini.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Klik Di sini untuk paparan kesemua set data yang dikemukakan oleh KESEDAR.