Ekonomi & Pelaburan Ekonomi & Pelaburan

Latarbelakang Bahagian Ekonomi dan Pelaburan
Bahagian E dikawal selia oleh TPB (Pembangunan) dengan disokong oleh 4 (empat) unit iaitu;

i. Unit Pengupayaan Pelaburan
ii. Unit Pengupayaan Keusahawanan
iii. Unit Pengupayaan Pelancongan
iv. Unit Pentadbiran dan Kewangan

Bidang tugas unit-unit yang diwujudkan  berperanan sebagai perancang, penyelaras dan pelaksana serta urusan pentadbiran dan kewangan untuk memacu dan melonjakkan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Kelantan Selatan. Peranan, fungsi dan bidang tugas Bahagian mengikut unit adalah sebagaimana berikut :

 

Peranan, Fungsi dan Tugas Bahagian Mengikut Unit

 

Unit Pengupayaan Pelaburan

Unit  Pengupayaan Keusahawanan

Unit Pengupayaan Pelancongan

Unit Pentadbiran dan Kewangan

Merancang,mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek-projek ekonomi berdaya maju.

Merancang, mengurus dan menyelaras Program Latihan/ Kursus dan pengembangan usahawan

Merancang, membangun dan menyelaras penyediaan infrastruktur pelancongan

Pengurusan Pejabat

Merancang,mengurus dan menyelaras penjenamaan dan pemasaran produk komersil

Merancang, mengurus dan menyelaras penambahbaikan nilai produk dan perkhidmatan usahawan bagi melonjak pendapatan.

Merancang dan menyelaras pengupayaan Homestay

Pengurusan Kewangan

Penyelarasan/pemantauan pengurusan dan perancangan perniagaan Anak- Anak     Syarikat    KESEDAR.

Merancang, mengurus dan menyelaras perluasan pemasaran dan promosi produk desa melalui karnival dan ekspo serta lain-lain outlet.

Merancang dan menyelaras pembangunan produk-produk pelancongan desa.

Latihan Kakitangan

Kajian potensi bisnes berdaya maju

Pemantauan untung/rugi projek-projek usahawan desa.

Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan pelancongan

Kebajikan Kakitangan

Merancang, mengurus dan menyelaras kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan  anak-anak syarikat dalam projek ekonomi komersil.

Penyelarasan kutipan ABT Pinjaman Skim Pembiayaan Keusahawanan.

 

Perhubungan Awam

 

Mengurus Skim Pembiayaan Pinjaman Ekonomi Luar Bandar.

   

Halaman: 1  2  3