Pejabat Wilayah Gua Musang

Objektif :      
 

 • Memperlengkapkan kemudahan awam di kawasan operasi

 • Membangunkan dan meningkatkan hasil pertanian

 • Mengembangkan kegiatan ekonomi

 • Memperkasakan modal insan yang kompeten, progresif, dinamik dan berdaya saing

Fungsi

Kesedar Wilayah Gua Musang

1. Merancang, menyelia dan menyelaras pelaksanaan projek-projek dibawah Program Kesejahteraan Rakyat dan Modal Insan.


2. Merancang dan mengemukakan permohonan peruntukan bagi dana projek berdasarkan belanjawan tahunan dan Rancangan Pembangunan Lima Tahun mengikut setiap ‘Rolling Plan' bagi Projek Pembangunan Infrastruktur.

3.  Menyelaras dan mengawal semua peruntukan dana yang disalurkan bagi semua program/ aktiviti.

4.  Merancang, menilai dan menyelaras keperluan serta kemajuan perkhidmatan kerjaya warga kerja.

5.  Memenuhi keperluan stakeholder terdiri daripada pihak pengurusan dan golongan sasar dan kerajaan.

Visi

Wilayah Gua Musang

‘Leading edge' untuk semua bentuk pembangunan di kawasan operasi melalui‘ Realising The Regional Vision '

Misi

Wilayah Gua Musang

 • Mempergiat pembangunan fizikal
 • Merealisasi kawasan penempatan yang menarik bagi kegiatan kemanusiaan
 • Mewujudkan masyarakat berilmu, sistematik dan bertatalaku

Piagam

 • Pengaduan Kumpulan sasar akan diambil tindakan dalam tempoh dua minggu bagi siasatan dan maklumbalas.
 • Bersedia memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, cekap dan tepat kepada semua pelanggan.
 • Pembayaran kemajuan kerja akan diselesaikan selewat-lewatnya 3 hari selepas tuntutan yang lengkap dikemukakan ke Bahagian Kewangan KESEDAR.
 • Melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan
Halaman: 1  2