Hartanah

Visi
Menjadikan Unit Pengurusan Hartanah dan Ukur sebagai agen maklumat pengukuran dan hartanah yang terunggul.

Misi
 • Menyelesaikan masalah pengukuran dan perolehan tanah KESEDAR secara profesional dengan pihak berkuasa negeri.
 • Mendapatkan maklumat hartanah yang lengkap.
Objektif
 • Menyedia/Memberi Perkhidmatan Perundingan Kerja-Kerja Ukur Tanah Bagi Projek-Projek
Pembangunan KESEDAR.
 • Menyedia Dan Mengeluarkan Maklumat-Maklumat Ukur Untuk Kegunaan Perancangan
 • Pelaksanaan Dan Pengurusan Projek-Projek KESEDAR Mengikut Keperluan.
 • Mendapatkan Kelulusan Tanah Bagi Projek-Projek Pembangunan KESEDAR.
 • Menyedia Dan Mengeluarkan Maklumat-Maklumat Gunatanah KESEDAR.
Piagam Pelanggan
 • Mengurus tadbir hal ehwal tanah kesedar dengan efisien. Mengemukakan permohonan tanah dan gunatanah kepada pihak berkuasa dalam tempoh (7) hari setelah arahan diterima dan maklumat lengkap disedia / diterima.
 • Menyediakan dokumen pindahmilik dan dikemukakan kepada pejabat tanah dan jajahan dalam tempoh (7) hari selepas bayaran berkaitan dijelaskan sepenuhnya.
 • Melaksanakan kerja-kerja ukur selepas tiga (3) minggu permohonan yang lengkap diterima. Pelan-pelan ukur akan diedarkan kepada pelanggan dalam tempoh enam (6) minggu selepas kerja ukur tanah siap.
 • Menguruskan hal ehwal perjawatan, perkhidmatan, pentadbiran am dan kebajikan kakitangan dengan penuh efisien.

Halaman: 1  2  3  4  5