Hartanah Hartanah

Visi

Menjadikan Unit Pengurusan Hartanah dan Ukur sebagai agen maklumat pengukuran dan hartanah yang terunggul.

Misi

 • Menyelesaikan masalah pengukuran dan perolehan tanah KESEDAR secara profesional dengan pihak berkuasa negeri.

 • Mendapatkan maklumat hartanah yang lengkap.

O)bjektif

 • Menyedia/Memberi Perkhidmatan Perundingan Kerja-Kerja Ukur Tanah Bagi Projek-Projek

Pembangunan KESEDAR.

 • Menyedia Dan Mengeluarkan Maklumat-Maklumat Ukur Untuk Kegunaan Perancangan

 • Pelaksanaan Dan Pengurusan Projek-Projek KESEDAR Mengikut Keperluan.

 • Mendapatkan Kelulusan Tanah Bagi Projek-Projek Pembangunan KESEDAR.

 • Menyedia Dan Mengeluarkan Maklumat-Maklumat Gunatanah KESEDAR.

Piagam Pelanggan

 • Mengurus tadbir hal ehwal tanah kesedar dengan efisien. Mengemukakan permohonan tanah dan gunatanah kepada pihak berkuasa dalam tempoh (7) hari setelah arahan diterima dan maklumat lengkap disedia / diterima.

 • Menyediakan dokumen pindahmilik dan dikemukakan kepada pejabat tanah dan jajahan dalam tempoh (7) hari selepas bayaran berkaitan dijelaskan sepenuhnya.

 • Melaksanakan kerja-kerja ukur selepas tiga (3) minggu permohonan yang lengkap diterima. Pelan-pelan ukur akan diedarkan kepada pelanggan dalam tempoh enam (6) minggu selepas kerja ukur tanah siap.

 • Menguruskan hal ehwal perjawatan, perkhidmatan, pentadbiran am dan kebajikan kakitangan dengan penuh efisien.

Halaman: 1  2  3  4  5