Kewangan Kewangan

Visi

 • Peneraju untuk menjadikan KESEDAR sebuah organisasi yang cemerlang, berpegaruh dan dihormati.

Misi

 • Meningkatkan kecekapan, kebijaksanaan dan kerberkesanan (cost effevtive) didalam pengurusan kewangan dan sumber.

Objektif

 • Memungut, menerima atau mengakaun wang awam.

 • Membelanja atau membayar wang awam.

 • Mengakaun Aset Akaun.

Piagam Pelanggan

 • Semua pembayaran diselesaikan dalam tempoh selewat-lewatnya 14 hari selepas dokument-dokument tuntutan yang lengkap.

 • Laporan perbelanjaan bulanan Belanjawan Pemabangunan dan Mengurus disediakan selewat-lewatnya 10hb April setiap tahun.

 • Penyediaan penyata kewangan Tahunan Lembaga disiapkan sebelum 30hb April setiap tahun.

 • Memastikan wujudnya sistem kewangan dan perakaunan serta kawalan dalaman yang baik dan berkesan.

 • Memastikan Arahan-arahan berkaitan Kewangan Perakaunan dipatuhi setiap masa.


Tanggungjawab & Aktiviti

Menguruskan segala hal ehwal kewangan Lembaga dengan cekap, jujur dan amanah serta memastikan kepentingan Lembaga adalah terpelihara setiap masa berasaskan prinsip-prinsip akauntabiliti, telus, nilai faedah terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama dalam perkara-perkara berikut:-

 • Pengurusan Bajet

 • Pengurusan Perakaunan

 • Pengurusan Terimaan dan Bayaran

 • Pengurusan Perolehan

 • Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan

Halaman: 1  2  3