Kod Etika Kod Etika

  • Sentiasa Awal & Mendahului                 
  • Sentiasa Proaktif                                  
  • Sentiasa Menghasilkan Kerja Cemerlang 
  • Sentiasa Tekun, Rajin & Beristiqamah     
  • Sentiasa Bertawakal & Bersyukur          
  • Sentiasa Berkerjasama, Cekal & Tabah  
  • Sentiasa Kenal Potensi & Membaiki Diri  
  • Sentiasa Ceria & Mesra                         
  • Sentiasa Adil & Bertimbangrasa