Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian

Aktiviti

 

Pertanian

Merancang, membangun dan melaksanakan perladangan/tanam semula, ladang peneroka, ladang tanpa peneroka dan pembangunan kebun peneroka.

 

Infra

Merancang, membangun dan melaksanakan projek-projek pembangunan infra.

 

Belanjawan

Merancang, mengenalpasti dan memohon peruntukan untuk program-program pembangunan infra Bahagian Pembangunan Pertanian.

 

Sosial Dan Hal Ehwal Peneroka

Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan penempatan peneroka, tatatertib peneroka, kursus latihan, lawatan sambil belajar, sukan dan budaya, program keagamaan, belia, wanita dan sebagainya.

 

Ekonomi Dan Institusimu

Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan program ekonomi peneroka, pinjaman-pinjaman, tabung ekonomi peneroka (TEKP), ekonomi sampingan (ES), industri luar Bandar (ILB), Gerakan Desa Wawasan (GDW), Tabung Ekonomi Peneroka (TEKP), persatuan, pelancungan, pengembangan, promosi/pemasaran hasil tani, perniagaan tani, ekonomi sampingan dan sebagainya.

 

Akaun Peneroka

Merancang, mengurus dan mengemaskini hutang-hutang peneroka, menghantar maklumat-maklumat hutang setiap 4 bulan, memastikan anuiti hutang pinjaman kerajaan persekutuan dibayar. Memastikan dan merekod sewa rumah/tanah haram KESEDAR dibawah RKT.

 

Pentadbiran dan Kewangan

Memastikan sumber manusia Bahagian berilmu dan cekap dalam melaksanakan :-

  • Pentadbiran Bahagian Pembangunan Pertanian.

  • Pentadbiran Pejabat-Pejabat Operasi.

  • Memastikan urusan-urusan pembayaran kontrak, sebutharga, elaun-elaun dan sebagainya dibayar mengikut peraturan.

  • Memastikan latihan-latihan kepada penjawat-penjawat Bahagian dan Pejabat Operasi kerap diadakan.

 

<

Halaman: 1  2  3