Pengumuman Pengumuman

Jadual Kaunter Perkhidmatan Pelanggan Kesedar

Jadual kaunter perkhidmatan pelanggan Kesedar adalah seperti berikut:

Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2016 dalam HRMIS

Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dihantar (melalui HRMIS) kepada Pegawai Penilai Pertama pada atau sebelum November 2016 untuk disahkan.