Modal Insan Modal Insan

Program Pembangunan Modan Insan (PPMI)

Agenda pembangunan manusia merupakan satu daripada matlamat Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar dan Misi National. Objektif program ini adalah mewujudkan individu yang cemerlang, keluarga yang sejahtera masyarakat yang bersatu padu dan berdaya tahan serta institusi masyarakat yang responsif kepada perubahan.

Pada tahun 2015, sejumlah RM2,000,000.00 telah diperuntukan untuk melaksana Program Pembangunan Modal Insan (PPMI) yang merangkumi 7 subprogram dengan penyertaan seramai 97,450 orang penduduk dalam kawasan Kelantan Selatan.