Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia

Visi

Meneraju Transformasi Organisasi Cemerlang

 

Misi

 • Meningkatkan keupayaan Pengetahuan Dan Inovasi Serta Memupuk Minda Kelas Pertama.

 • Meningkatkan Penjawat Yang Berkompetensi Melalui Pemerkasaan Pengurusan Organisasi Secara Inovatif Dan Strategik.

 

Objektif

 • Melahirkan Penjawat Berkompetensi Bagi Memartabatkan KESEDAR Sebagai Sebuah Organisasi Yang Cemerlang.

 • Mentransformasikan Pengurusan Sumber Manusia Kearah Menyediakan Perkhidmatan Yang Menyeluruh Bagi Memberi Impak Yang Maksima Kepada Kumpulan Sasaran.

 

Piagam Pelanggan

 • Kelulusan pinjaman kenderaan dalam masa dua (2) minggu dan tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.

 • Kelulusan skim pembiayaan komputer dalam masa dua (2) minggu dan tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.

 • Perakuaan pemangkuaan/tanggung kerja akan disiapkan dalam masa dua (2) minggu daripada tarikh penerimaan perakuan.

 • Penyediaan baucer pembayaran dalam masa 2 (2) minggu.

 • Perakuaan pemberian taraf berpencen akan dibuat dalam masa tiga (3) minggu setelah dokumen-dokumen berkaitan diperolehi.

 • Semakan dan kelulusan tuntutan elaun perjalanan dan lebih masa akan disiapkan dalam masa seminggu setelah tuntutan diterima.

 • Penyediaan Penyata Perubahan (KEW.8) dalam masa 1 minggu selepas menerima butir-butir perubahan.

 • Perakauan untuk kelulusan Elaun Motosikal dalam masa 1 minggu.

 • Menerima, menjawab dan membuat panggilan telefon dalam suasana yang mesra dan sopan sentiasa.

 • Merekodkan butir-butir perubahan ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) dalam masa seminggu.

 • Urusan penyediaan butir-butir Pengesahan Jawatan dalam masa dua (2) minggu.

 • Surat-surat dari luar akan diedarkan kepada yang berkenaan pada hari yang sama atau pada hari berikutnya. Surat keluar akan diposkan pada yang berikutnya.

 • Penyediaan kertas-kertas persaraan akan dimulakan dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan.

 • Kelulusan semua jenis cuti dalam masa satu (1) minggu.

 

Halaman: 1  2  3