Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2016 dalam HRMIS Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2016 dalam HRMIS

Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan 2018 dalam HRMIS

Sasaran Kerja Tahunan hendaklah dihantar (melalui HRMIS) kepada Pegawai Penilai Pertama pada atau sebelum November 2018 untuk disahkan.Kegagalan tuan/puan mengisi Sasaran Kerja Tahunan dalam HRMIS bagi tahun 2018 akan menyebabkan markah Modul SKT akan berkurangan. Harap maklum.