Perjawatan Perjawatan

Rumusan Kedudukan Perjawatan Mengikut Kumpulan

 KUMPULAN
JAWATAN LULUS
JAWATAN DI ISI
KOSONG
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan dan Profesional 53 47 06
Sokongan I 444 316 128
Sokongan II 121 102 19
Jumlah 619 466 153