Perjawatan Perjawatan

Rumusan Kedudukan Perjawatan Mengikut Kumpulan

 KUMPULAN
JAWATAN LULUS
JAWATAN DI ISI
KOSONG
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan dan Profesional 53 45 08
Sokongan I 444 306 138
Sokongan II 121 99 22
Jumlah 619 450 168