Perjawatan Perjawatan

Rumusan Kedudukan Perjawatan Mengikut Kumpulan

 KUMPULAN
JAWATAN LULUS
JAWATAN DI ISI
KOSONG
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan dan Profesional 54 42 12
Sokongan I 447 322 125
Sokongan II 121 95 26
Jumlah 622 459 163