Perjawatan Perjawatan

Rumusan Kedudukan Perjawatan Mengikut Kumpulan

 KUMPULAN
JAWATAN LULUS
JAWATAN DI ISI
KOSONG
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan dan Profesional 54 43 11
Sokongan I 454 370 84
Sokongan II 121 107 14
Jumlah 629 520 109