RANCANGAN PEMULIHAN TANAH (RPT) RANCANGAN PEMULIHAN TANAH (RPT)

Selain di RKT, pembangunan infrastruktur asas dan awam di kawasan Rancangan Pemulihan Tanah (RPT)/ Kampung Tradisional juga menjadi keutamaan kepada KESEDAR dalam mencapai visi dan misi KESEDAR dan kerajaan akhirnya. Pada tahun 2013, peruntukan sebanyak RM2,700,000 telah diagih-agihkan kepada 3 wialyah KESEDAR bagi pelaksanaan projek-projek di bawah program ini. Projek –projek tersebut adalah bekalan air (RM150,000@RM50,000/wilayah), kemudahan awam (RM600,000@RM600,000@RM200,000/wilayah), jalan perhubungan desa (RM1,200,000@RM400,000/wilayah) dan jalan pertanian  (RM750,000@250,000/wilayah). Kesemua projek tersebut telah berjaya mencatatkan prestasi fizikal dan kewangan keseluruhan sebanyak 100%.