SISTEM I-BOARD SISTEM I-BOARD

I-Board

Nama Sistem

:

I-Board

Deskripsi

:

Sistem paparan bermaklumat dibangunkan untuk pemberitahuan makluman tentang aktiviti dan program semasa KESEDAR kepada penjawat.

Pengguna

:

Warga KESEDAR

Sila klik disini untuk ke aplikasi.

<<Kembali