SISTEM PELATIH SISTEM PELATIH

Sistem Pelatih

Nama Sistem

:

Sistem Maklumat Latihan Kemahiran KESEDAR

Deskripsi

:

Sistem ini dibangunkan untuk merekod data pelatih/peserta di bawah program Bahagian Masyarakat mengikut tahun. Sistem ini juga memudahkan pentadbir untuk mencari data peserta yang telah mengikuti program anjuran bahagian ini.

Pengguna

:

Warga KESEDAR

Manual Pengguna

:

Sila klik disini

Sila klik disini untuk ke aplikasi.

<<Kembali