Sistem Penyampaian Sistem Penyampaian

Program Kemudahan Pengurusan

Di bawah Program Kemudahan Pengurusan, KESEDAR telah melaksanakan 2 projek iaitu Projek Pembinaan Pejabat Operasi KESEDAR di Jajahan Lojing dan membangunkan Sistem Pengurusan Peneroka. Projek-projek yang dilaksanakan ini adalah selaras dengan usaha KESEDAR untuk meningkatkan lagi mutu sistem penyampaian sektor awam supaya lebih responsif dan dapat memenuhi keperluan kumpulan sasar.