SISTEM RAWATAN SISTEM RAWATAN

Sistem Rawatan

Nama Sistem

:

Sistem Maklumat Rawatan

Deskripsi

:

Sistem Rawatan ini dibangunkan untuk mengetahui had perbelanjaan rawatan kakitangan.

Pengguna

:

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia

Manual Pengguna

:

Sila klik disini

Sila klik disini untuk ke aplikasi.

<<Kembali