Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019
 

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2019
Jan
%
Feb
%
Mac
%
April
%
Mei
%
Jun
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
0
0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%
 2.
 Sistem SAGA
15
2%
15 2% 15 2% 14 2% 14 2% 14 2%
 3.
 Sistem ASET
10
1%
14 2% 14 2% 14 2% 14 2% 14 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka
10
1%
10 1% 10 1% 10 1% 14 2% 10 1%
 5.
 Sistem I -Board
4
1%
4 1% 3 1% 4 1% 4 1% 4 1%
6.
 SPP II
14
2%
14 2% 7 1% 10 1% 14 2% 14 2%
 7.
 My ID
10
1%
10 1% 9 1% 10 1% 10 1% 9 1%
8.
 Sistem Kenderaan
100
10%
100 10% 100 10% 100 10% 100 10% 200 20%
9.
 HRMIS
485
71%
475 82% 475 82% 472 82% 467 80% 463 70%
 
  JUMLAH
648
100%
642 100% 633 100% 634 100% 637 100% 730 100%

 

                                    

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2019
Julai
%
Ogos
%
Sept
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
1 1% 0 0% 0 0% 3 1% 1 1% 1 1%
 2.
 Sistem SAGA
15 2% 15 2% 14 2% 18 2% 15 2% 16 2%
 3.
 Sistem ASET
10 1% 10 1% 10 1% 8 1% 15 2% 14 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka 12 2% 14 2% 14 2% 5 1% 5 1% 5 1%
 5.
 Sistem I -Board
4 1% 4 1% 4 1% 3 1% 3 1% 4 1%
 6.
 SPP II
15 2% 14 2% 10 1% 10 1% 10 1% 11 2%
 7.
 My ID
15 2% 15 2% 14 2% 11 2% 11 2% 10 1%
8.
 Sistem Kenderaan
100
10% 100 10% 100 10% 100 14% 80 11% 80 12%
9.
 HRMIS
451 80% 451 80% 451 76% 581 79% 580 81% 550 80%
 
  JUMLAH
623 100% 627 100% 617 100% 739 100% 720 100% 691 100%