Statistik Aplikasi Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2019
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun %
1. Cadangan,Aduan & Maklumbalas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%
2. Sistem SAGA 15 2% 15 2% 15 2% 14 2% 14 2% 14 2%
3. Sistem ASET 10 1% 14 2% 14 2% 14 2% 14 2% 14 2%
4. Sistem Akaun Peneroka 10 1% 10 1% 10 1% 10 1% 14 2% 10 1%
5. Sistem I -Board 4 1% 4 1% 3 1% 4 1% 4 1% 4 1%
6. SPP II 14 2% 14 2% 7 1% 10 1% 14 2% 14 2%
7. My ID 10 1% 10 1% 9 1% 10 1% 10 1% 9 1%
8. Sistem Kenderaan 100 10% 100 10% 100 10% 100 10% 100 10% 200 20%
9. HRMIS 485 71% 475 82% 475 82% 472 82% 467 80% 463 70%
  JUMLAH 648 100% 642 100% 633 100% 634 100% 637 100% 730 100%

 

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2019
Julai % Ogos % Sept % Okt % Nov % Dis %
1. Cadangan,Aduan &Maklumbalas 1 1% 0 0% 0 0% 3 1% 1 1% 1 1%
2. Sistem SAGA 15 2% 15 2% 14 2% 18 2% 15 2% 16 2%
3. Sistem ASET 10 1% 10 1% 10 1% 8 1% 15 2% 14 2%
4. Sistem Akaun Peneroka 12 2% 14 % 14 2% 5 1% 5 1% 5 1%
5. Sistem I -Board 4 1% 4 1% 4 1% 3 1% 3 1% 4 1%
6. SPP II 15 2% 14 2% 10 1% 10 1% 10 1% 11 2%
7. My ID 15 2% 15 2% 14 2% 11 2% 11 2% 10 1%
8. Sistem Kenderaan 100 10% 100 10% 100 10% 100 14% 80 11% 80 12%
9. HRMIS 451 80% 451 80% 451 76% 581 79% 580 81% 550 80%
  JUMLAH 623 100% 627 100% 617 100% 739 100% 720 100% 691 100%