Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2017
 

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2017
Jan
%
Feb
%
Mac
%
April
%
Mei
%
Jun
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
3
1%
2 1% 3 1%            
 2.
 Sistem SAGA
15
2%
15 2% 15 2%            
 3.
 Sistem ASET
10
1%
10 1% 11 2%            
 4.
 Sistem Akaun Peneroka
10
1%
10 1% 12 2%            
 5.
 Sistem I -Board
4
1%
4 1% 4 1%            
6.
 SPP II
14
2%
10 1% 15 2%            
 7.
 My ID
10
1%
10 1% 10 1%            
8.
 Sistem Kenderaan
100
19%
100 19% 84 17%            
9.
 HRMIS
512
72%
501 73% 498 72%            
 
  JUMLAH
678
100%
662 100% 642 100%            

 

                                    

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2017
Julai
%
Ogos
%
Sept
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
                       
 2.
 Sistem SAGA
                       
 3.
 Sistem ASET
                       
 4.
 Sistem Akaun Peneroka                        
 5.
 Sistem I -Board
                       
 6.
 SPP II
                       
 7.
 My ID
                       
8.
 Sistem Kenderaan
 
 
                   
9.
 HRMIS
                       
 
  JUMLAH