Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2016
 

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Jan
%
Feb
%
Mac
%
April
%
Mei
%
Jun
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
3
1%
2 1% 3 1% 2 1% 1 1% 1 1%
 2.
 Sistem SAGA
15
2%
15 2% 15 2% 15 2% 15 2% 15 2%
 3.
 Sistem ASET
10
1%
10 1% 11 2% 11 2% 13 2% 13 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka
10
1%
10 1% 12 2% 10 1% 13 2% 13 2%
 5.
 Sistem I -Board
4
1%
4 1% 4 1% 3 1% 3 1% 3 1%
 6.
 SPP II
14
2%
10 1% 15 2% 10 1% 10 1% 5 1%
 7.
 My ID
10
1%
10 1% 10 1% 10 1% 10 1% 5 1%
8.
 Sistem Kenderaan
0
0%
0 0% 98 16% 167 28% 184 30% 101 17%
9.
 HRMIS
550
91%
549 92% 451 73% 377 63% 360 60% 443 73%
 
  JUMLAH
616
100%
610 100% 619 100% 605 100% 609 100% 599 100%

 

                                    

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2016
Julai
%
Ogos
%
Sept
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
2 1% 1 1% 2 1% 1 1% 5 1% 2 1%
 2.
 Sistem SAGA
15 2% 15 2% 16 2% 16 2% 15 2% 15 2%
 3.
 Sistem ASET
9 1% 5 1% 6 1% 13 2% 9 1% 20 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka 11 2% 10 1% 10 1% 50 5% 7 1% 5 1%
 5.
 Sistem I -Board
4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 3 1% 4 1%
 6.
 SPP II
10 1% 10 1% 12 2% 10 1% 11 2% 10 1%
 7.
 My ID
10 1% 10 1% 11 2% 10 1% 10 1% 14 1%
8.
 Sistem Kenderaan
96
16%
191 33% 125 21% 133 21% 165 26% 84 14%
9.
 HRMIS
442 75% 347 59% 399 69% 387 56% 417 65% 431 77%
 
  JUMLAH
599 100% 593 100% 585 100% 624 100% 642 100% 585 100