Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2018
 

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
Jan
%
Feb
%
Mac
%
April
%
Mei
%
Jun
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
1
1%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
 2.
 Sistem SAGA
15
2%
15 2% 15 2% 15 2% 15 2% 14 2%
 3.
 Sistem ASET
10
1%
14 2% 14 2% 14 2% 14 2% 14 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka
10
1%
10 1% 15 2% 15 2% 15 2% 15 2%
 5.
 Sistem I -Board
4
1%
4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 3 1%
6.
 SPP II
14
2%
14 1% 15 2% 15 2% 15 2% 14 2%
 7.
 My ID
10
1%
10 1% 10 1% 9 1% 9 1% 10 2%
8.
 Sistem Kenderaan
100
19%
99 9% 100 10% 130 13% 100 10% 120 12%
9.
 HRMIS
460
72%
460 83% 457 80% 455 77% 448 80% 448 78%
 
  JUMLAH
624
100%
626 100% 636 100% 657 100% 620 100% 638 100%

 

                                    

No.
 
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
Julai
%
Ogos
%
Sept
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
 1.
 Cadangan,Aduan &
 Maklumbalas
1 1% 0 0% 2 1% 2 1% 2 1% 1 1%
 2.
 Sistem SAGA
14 2% 14 2% 15 2% 15 2% 15 2% 15 2%
 3.
 Sistem ASET
18 2% 14 2% 15 2% 15 2% 15 2% 15 2%
 4.
 Sistem Akaun Peneroka 10 1% 10 1% 10 1% 10 1% 10 1% 10 1%
 5.
 Sistem I -Board
4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 4 1%
 6.
 SPP II
10 1% 8 1% 12 2% 12 2% 12 2% 10 1%
 7.
 My ID
10 1% 10 1% 11 2% 10 1% 10 1% 10 1%
8.
 Sistem Kenderaan
100
10% 100 10% 90 9% 100 10% 100 10% 100 10%
9.
 HRMIS
434 81% 433 82% 427 80% 424 75% 486 80 486 81%
 
  JUMLAH
601 100% 593 100% 586 100% 592 100% 654 100% 651 100%