Teras Utama Teras Utama

  • Bersama memastikan KESEDAR menjadi organisasi cemerlang, gemilang dan terbilang.

  • Mementingkan kreativiti dalam menjalankan tugas-tugas harian.

  • Mengamalkan budaya korporat bagi mewujudkan organisasi yang produktif, berkesan dan berkualiti.

  • Menjadikan semangat kerja berpasukan sebagai amalan harian.

  • Mempertingkatkan budaya penyenggaraan dalam semua aspek kerja.

  • Mempertingkatkan sistem penyampaian bagi memenuhi kehendak "stakeholder" dan kumpulan sasar.

  • Mempertingkatkan ilmu pengetahuan terkini yang berkaitan dengan bidang kerja.