Timbalan Pengurus Besar (O) Timbalan Pengurus Besar (O)

En. Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim

 

Nama

:  Tuan Haji Wan Muhd Rahimi bin Wan Salleh

Email

:

wrahimi[at]kesedar[dot]gov[dot]my

No. Telefon

:

09-9132202

No. Fax

:

09-9132363

No. Jabatan : 1136
Kelayakan :

Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage (1993 - UIAM)

Tarikh Lantikan Pegawai Tadbir : 12 Disember 1994
Disahkan Dalam Jawatan : 12 Disember 1997
Taraf Berpencen :

01 September 1998

Penempatan :

Bahagian Pembangunan Masyarakat Dari 12/12/1994 hingga 28/02/1997

  :

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Dari 01/03/1997 hingga 01/08/1997

  :

Bahagian Penyelarasan dan Pengesanan Dari 02/08/1998 hingga 31/12/1997

  :

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Dari 01/01/1998 hingga 30/04/2003

  :

Bahagian Korporat dan Sumber Manusia Dari 01/05/2003 hingga 31/08/2005

  :

Bahagian Perancangan Dari 01/09/2005 hingga 14/10/2008

  :

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia Dari 15/10/2008 hingga 14/03/2011

  :

KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd. Dari 15/03/2011 hingga 30/09/2015

  :

Bahagian Pembangunan Pertanian Dari 01/10/2015 hingga 14/11/2018

  : Pejabat Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) 15/11/2018 hingga kini

Halaman: 1  2