Tonggak Pengurusan Tonggak Pengurusan

Pengurus-Pengurus Bahagian

 

Kosong

Kosong
Pengurus Bahagian Perancangan & Penilaian

 

 

Che Zulkifli bin Ab Rahman

Che Zulkifli bin Ab Rahman
Pengurus Bahagian Pembangunan Pertanian

 

Kosong

Kosong
Pengurus Bahagian Pembangunan Masyarakat

 

Norlidasaidi bt Awang Teh

Puan Norlidasaidi Binti Awang Teh
Pengurus Bahagian Pembangunan Ekonomi & Pelaburan

Halaman: 1  2  3  4  5  6