Unit Audit Dalaman Unit Audit Dalaman

 

Unit Teknologi Maklumat

 • Penyenggaraan peralatan komputer (jenis dan kekerapan)

 • Daftar komputer dan alat ganti

 • LAN

 

Pejabat Wilayah Gua Musang

 • Inventori

 • Baucer bayaran

 • PPRT

 • Buku vot

 • Buku Tunai

 • Panjar wang runcit

 • Prestasi projek-projek pembangunan

 

Pejabat Wilayah Kuala Krai

 • Inventori

 • Baucer bayaran

 • PPRT

 • Buku vot

 • Buku Tunai

 • Panjar wang runcit

 • Prestasi projek-projek pembangunan

 

Pejabat Wilayah Jeli

 • Inventori

 • Baucer bayaran

 • PPRT

 • Buku vot

 • Buku Tunai

 • Panjar wang runcit

 • Prestasi projek-projek pembangunan

 

Pejabat-Pejabat Operasi

 • Kredit perumahan dan pertanian

 • Tabung ekonomi & kebajikan peneroka (TEKP)

 • Tabung Industri Luar Bandar

 • Buku resit

 • Buku tunai ceraikinan

 • Lejer individu / penerimaan

 

Anak-Anak Syarikat

 • KPSB

 • Pengurusan Kewangan

 • Aktiviti Syarikat

 • KDSB

   • Pengurusan Kewangan

   • Aktiviti Syarikat 

   • KISB

   • Pengurusan Kewangan

   • Aktiviti syarikat

<

Halaman: 1  2  3