Unit Audit Dalaman

Unit Teknologi Maklumat
 • Penyenggaraan peralatan komputer (jenis dan kekerapan)
 • Daftar komputer dan alat ganti
 • LAN
Pejabat Wilayah Gua Musang
 • Inventori
 • Baucer bayaran
 • PPRT
 • Buku vot
 • Buku Tunai
 • Panjar wang runcit
 • Prestasi projek-projek pembangunan
Pejabat Wilayah Kuala Krai
 • Inventori
 • Baucer bayaran
 • PPRT
 • Buku vot
 • Buku Tunai
 • Panjar wang runcit
 • Prestasi projek-projek pembangunan
Pejabat Wilayah Jeli
 • Inventori
 • Baucer bayaran
 • PPRT
 • Buku vot
 • Buku Tunai
 • Panjar wang runcit
 • Prestasi projek-projek pembangunan
Pejabat-Pejabat Operasi
 • Kredit perumahan dan pertanian
 • Tabung ekonomi & kebajikan peneroka (TEKP)
 • Tabung Industri Luar Bandar
 • Buku resit
 • Buku tunai ceraikinan
 • Lejer individu / penerimaan
Anak-Anak Syarikat
 • KPSB
 • Pengurusan Kewangan
 • Aktiviti Syarikat
 • KDSB
 • Pengurusan Kewangan
 • Aktiviti Syarikat
 • KISB
 • Pengurusan Kewangan
 • Aktiviti syarikat

Halaman: 1  2  3