Unit Integriti Unit Integriti

Teras Aktiviti

1.   Tadbir Urus

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

2.   Pengukuhan Integriti

 • Melaksanakan program pembudayaan integriti.

3.   Pengesanan Dan Pencegahan

 • Menjalankan siasatan terhadap aduan salah laku kakitangan.
 • Menyediakan laporan salah laku kakitangan kepada pihak berkaitan.

4.   Pengurusan Aduan

 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salah laku anggota.

5.   Pematuhan

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

6.   Tatatertib

 • Melaksanakan tugas urusetia Lembaga Tatatertib.

Piagam Pelanggan

 • Memastikan Mesyuarat JKTU KESEDAR dilaksanakan 3 kali setahun dan lebih awal daripada Mesyuarat JKTU KKLW.
 • Melaksanakan program pembudayaan integriti seperti majlis penerangan, kursus, forum dan seminar kepada kakitangan KESEDAR sekurang-kurangnya 1 kali sebulan.
 • Menyelesaikan siasatan setiap aduan salah laku kakitangan dalam tempoh dua minggu sebelum mengemukakan laporan kepada pihak berkaitan.
 • Memaklumkan akuan terima dalam tempoh 1 hari bagi setiap aduan yang diterima manakala maklumbalas dalam masa 15 hari.
 • Membuat pemantauan ke bahagian-bahagian berkaitan setiap 6 bulan sekali mengenai pematuhan kepada peraturan yang digunapakai.
 • Mengadakan Mesyuarat Lembaga Tatatertib apabila ada kes yang berkaitan dan mengemukakan Laporan Pengurusan Tatatertib kepada JPA sebanyak 4 kali setahun.

 

<

Halaman: 1  2