Ekonomi

Meningkatkan pendapatan isi Rumah penduduk Luar Bandar sekurang-kurangnya RM4, 000 sebulan menjelang 2020.

  • Peruntukkan RM30 juta bagi tahun 2018 untuk meneruskan program penyelenggara Ladang Sawit yang terlibat dengan program tanam semula di 9 buah RKT kesedar yang akan memberi manfaat langsung kepada hampir 2200 orang peneroka.
  • Melaksanakan projek kendalian Hartanah dengan memfokuskan kerja-kerja ukur tanah ladang peneroka bagi tujuan pemberian hak milik dengan peruntukkan tahun 2018 sebanyak RM 2 juta.