Jeli

Peta Wilayah Jeli

Peta Wilayah Jeli
(Sila Klik peta ini untuk paparan yang lebih jelas)

Visi

Wilayah Jeli/Tanah Merah membangun dengan penduduk makmur, taraf ekonomi meningkat serta menguntungkan

Misi

Ke arah melahirkan masyarakat yang sejahtera, insaf, bertanggungjawab dan berkualiti

Objektif

  • Untuk melaksanakan program pembangunan manusia di Wilayah Jeli/Tanah Merah kearah melahirkan masyarakat luar bandar yang dinamis, kreatif, berdaya maju dan berdaya tahan bagi merealisasikan pencapaian wawasan 2020.
  • Untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi di Wilayah Jeli/Tanah Merah secara progresif dan produktif.
  • Melaksanakan pembangunan fizikal termasuk infrastruktur, kemudahan awam, pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan, Pembangunan Kampung Ttradisional, daya wawasan, pembangunan perumahan dan perkedaian serta landskap.

Piagam

  • Pembayaran kemajuan kerja akan dikemukakan ke bahagian kewangan dalam tempoh 1 minggu selepas tuntutan yang lengkap dikemukakan oleh pembekal/kontraktor.
  • Pengaduan daripada kumpulan sasar akan diambil tindakan dalam tempoh 2 minggu.
  • Bersedia memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, cekap dan tepat kepada semua pelanggan.