Misi & Visi

Misi
Memacu Dan Menjana Pembangunan yang Seimbang di Wilayah Kelantan Selatan dari segi Fizikal, Sosioekonomi dan Modal Insan ke Arah Menjadikannya Setanding dengan Kawasan Termaju di Malaysia

Visi
Peneraju utama kemajuan Kelantan Selatan menjadi wilayah luar bandar termaju di Malaysia.

Objektif
  • Mengimbangi Nisbah Kepadatan Penduduk
  • Mengecilkan Jurang Pembangunan Antara Kawasan
  • Menyediakan Kemudahan Infrastruktur dan Ameniti Sosial
  • Meningkatkan Taraf Sosioekonomi dan Membasmi Kemiskinan Tegar serta Mengurangkan Kemiskinan
  • Membangunkan Modal Insan