Modal Insan

Mempercepat kecemerlangan modal insan luar bandar ke arah Negara maju dan berpendapatan tinggi

  • Meneruskan pelaksanaan progran-program pembangunan insan melibatkan program bantuan penduduk, program keagamaan,pemimpin bersama rakyat,khidmat komuniti, gotong-royong, kebudayaan dan sebagainya dalam kawasan kesedar sepanjang tahun 2018