Pembangunan Belia Luar Bandar

Memberi keutamaan kepada penyedian kemudahan dan perkhidmatan kepada Belia Luar Bandar.

  • Melaksanakan projek Agro Desa di Tanah Tinggi Lojing dengan peruntukkan 2018 sebanyak RM2 juta menumpukan kepada tanaman bernilai tinggi yang akan memberi manfaat kepada 70 Belia Usahawan Tani dengan pendapatan tinggi.
  • Melaksanakan projek Interpreneur Belia dalam kawasan kesedar melibatkan peruntukkan sebanyak RM2 juta pada tahun 2018 yang akan melahirkan 40 orang usahawan secara berkelompok.