Pencapaian Piagam Pelanggan

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan KESEDAR dikeluarkan secara 2 kali setahun. Harap maklum.

Pencapaian piagam pelanggan bagi tahun 2016 (Jan Hingga September 2016)

BIL PIAGAM PELANGGAN MENETAPI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN CATATAN
JUMLAH PERATUS PENCAPAIAN
1. Berusaha Membuka Minda Dan Membina Budaya Kearah Melahirkan Masyarakat Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama, Berilmu, Memiliki Daya Tahan Dan Nilai Etika Yang Tinggi. Program Khidmat Komuniti 85% Mengikut jadual
2. Membantu menyediakan kemudahan infrastruktur kepada penduduk luar bandar dalam kawasan Kelantan Selatan 33 projek utiliti 90.09% Mengikut jadual
67 projek kemudahan awam 84.94% Mengikut jadual
35 projek jalan perhubungan desa 90.87% Mengikut jadual
31 projek jalan pertanian 94.23% Mengikut jadual
3.

Berusaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelantan Selatan Supaya Melepasi Garis Kemiskinan Melalui Program-Program keusahawanan dan kemahiran

18 Kursus 70% Mengikut jadual
4. Melaksanakan Aktiviti Pembangunan LadangTanam Semula di Rancangan Kemajuan Tanah 4969.022 ha 83.43% Mengikut jadual
5. Menyediakan Laporan Bulanan, SukuTahun Dan Tahunan Mengikut Jadual Yang Telah Ditetapkan. 12 kali setahun 85%  Mengikut Jadual
6. Memberi Perkhidmatan Dan Layanan Yang Mesra, Tepat Dan Cepat Kepada Semua Pelanggan. Segala Aduan yang diterima akan diselesaikan dalam masa 7hari bekerja.   100% Pemprosesan cek yang dijanjikan adalah selama 14 hari bekerja.
  100% untuk menyelesaikan aduan mengenai KESEDAR dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima