Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia

Visi

Meneraju Transformasi Organisasi Cemerlang

Misi
 • Meningkatkan keupayaan Pengetahuan Dan Inovasi Serta Memupuk Minda Kelas Pertama.
 • Meningkatkan Penjawat Yang Berkompetensi Melalui Pemerkasaan Pengurusan Organisasi Secara Inovatif Dan Strategik.
Objektif
 • Melahirkan Penjawat Berkompetensi Bagi Memartabatkan KESEDAR Sebagai Sebuah Organisasi Yang Cemerlang.
 • Mentransformasikan Pengurusan Sumber Manusia Kearah Menyediakan Perkhidmatan Yang Menyeluruh Bagi Memberi Impak Yang Maksima Kepada Kumpulan Sasaran.
Piagam Pelanggan
 • Kelulusan pinjaman kenderaan dalam masa dua (2) minggu dan tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.
 • Kelulusan skim pembiayaan komputer dalam masa dua (2) minggu dan tertakluk kepada baki peruntukan yang ada.
 • Perakuaan pemangkuaan/tanggung kerja akan disiapkan dalam masa dua (2) minggu daripada tarikh penerimaan perakuan.
 • Penyediaan baucer pembayaran dalam masa 2 (2) minggu.
 • Perakuaan pemberian taraf berpencen akan dibuat dalam masa tiga (3) minggu setelah dokumen-dokumen berkaitan diperolehi.
 • Semakan dan kelulusan tuntutan elaun perjalanan dan lebih masa akan disiapkan dalam masa seminggu setelah tuntutan diterima.
 • Penyediaan Penyata Perubahan (KEW.8) dalam masa 1 minggu selepas menerima butir-butir perubahan.
 • Perakauan untuk kelulusan Elaun Motosikal dalam masa 1 minggu.
 • Menerima, menjawab dan membuat panggilan telefon dalam suasana yang mesra dan sopan sentiasa.
 • Merekodkan butir-butir perubahan ke dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) dalam masa seminggu.
 • Urusan penyediaan butir-butir Pengesahan Jawatan dalam masa dua (2) minggu.
 • Surat-surat dari luar akan diedarkan kepada yang berkenaan pada hari yang sama atau pada hari berikutnya. Surat keluar akan diposkan pada yang berikutnya.
 • Penyediaan kertas-kertas persaraan akan dimulakan dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan.
 • Kelulusan semua jenis cuti dalam masa satu (1) minggu.
Halaman: 1  2  3