Prasarana Luar Bandar

Memperhebatkan penyediaan infrastruktur Asas Luar Bandar.

  • Membina dan menyelenggara Jalan Pertanian sepanjang 39.14km dengan peruntukkan sebanyak RM4 juta yang akan memberi manfaat kepada 6620 pekebun.
  • Menbina dan menyelenggara Jalan Perhubungan Desa sepanjang 54.59km dengan peruntukkan sebanyak RM8.35 juta yang akan memberi manfaat kepada 31,150 penduduk.
  • Melaksanakan 123 projek kemudahan Awam dengan peruntukkan RM8 juta yang akan memberi manfaat kepada 44,180 penduduk.
  • Melaksanakan 35 projek Utiliti Desa dengan peruntukkan RM3.15 juta melibatkan projek bekalan air dan elektrik yang melibatkan 2010 buah rumah.
  • Mewujudkan pusat pertubuhan Desa KESEDAR yang baru di Paloh dengan anggaran keluasan 312.5 HA.