Keseluruhannya terdiri daripada tujuh belas (17) orang ahli. Enam (6) orang ahli Pihak Pegawai dan sebelas (11) orang ahli Pihak Pekerja.

 1. Pengurus Besar – Pengerusi
 2. Timbalan Pengurus Besar (Pembangunan) – Ahli
 3. Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan)- Ahli
 4. Pengurus Bahagian Korporat Dan Sumber Manusia- Ahli
 5. Pengurus Bahagian Kewangan- Ahli
 6. Penolong Pengurus Bah. Korporat Dan Sumber Manusia (Perjawatan)- Setiausaha

Terdiri daripada pekerja-pekerja Gred N41 dan ke bawah dan dipilih oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di KESEDAR. Wakil bagi Pihak Pekerja adalah terdiri daripada:-

 1. Wakil Gred N41
 2. Wakil Gred J36
 3. Wakil Gred G36
 4. Wakil Gred G17
 5. Wakil Gred N22
 6. Wakil Gred S22
 7. Wakil Gred N17
 8. Wakil Gred S17
 9. Wakil Gred G17
 10. Wakil Gred R6
 11. Wakil Gred N1

Accessibility Toolbar