Statistik Aplikasi Dalam Talian

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2020

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2020
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun %
1. Cadangan,Aduan & Maklumbalas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
2. Sistem SAGA 15 2% 15 2% 8 2% 0 0% 0 0% 7 2%
3. Sistem ASET 10 1% 14 2% 7 2% 0 0% 0 0% 7 2%
4. Sistem Akaun Peneroka 10 1% 10 1% 5 1% 0 0% 0 0% 5 1%
5. Sistem I -Board 4 1% 4 1% 2 1% 0 0% 0 0% 2 1%
6. SPP II 14 2% 14 2% 3 1% 0 0% 0 0% 7 2%
7. My ID 10 1% 10 1% 5 1% 0 0% 0 0% 5 1%
8. Sistem Kenderaan 100 10% 100 10% 50 10% 0 0% 0 0% 100 20%
9. HRMIS 485 71% 475 82% 238 82% 0 0% 0 0% 231 70%
  JUMLAH 648 100% 642 100% 318 100% 0 0% 0 0% 265 100%

 

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2020
Julai % Ogos % Sept % Okt % Nov % Dis %
1. Cadangan,Aduan &Maklumbalas 2 1%   %   %   %   %   %
2. Sistem SAGA 15 2%   %   %   %   %   %
3. Sistem ASET 9 1%   %   %   %   %   %
4. Sistem Akaun Peneroka 11 2%   %   %   %   %   %
5. Sistem I -Board 4 1%   %   %   %   %   %
6. SPP II 10 1%   %   %   %   %   %
7. My ID 10 1%   %   %   %   %   %
8. Sistem Kenderaan 96 16%   %   %   %   %   %
9. HRMIS 442 75%   %   %   %   %   %
  JUMLAH 599 100%   %   %   %   %   %