Unit Integriti

Teras Aktiviti
 1. Tadbir Urus
  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 2. Pengukuhan Integriti
  • Melaksanakan program pembudayaan integriti.
 3. Pengesanan Dan Pencegahan
  • Menjalankan siasatan terhadap aduan salah laku kakitangan.
  • Menyediakan laporan salah laku kakitangan kepada pihak berkaitan.
 4. Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salah laku anggota.
 5. Pematuhan
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 6. Tatatertib
  • Melaksanakan tugas urusetia Lembaga Tatatertib.
Piagam Pelanggan
 • Memastikan Mesyuarat JKTU KESEDAR dilaksanakan 3 kali setahun dan lebih awal daripada Mesyuarat JKTU KKLW.
 • Melaksanakan program pembudayaan integriti seperti majlis penerangan, kursus, forum dan seminar kepada kakitangan KESEDAR sekurang-kurangnya 1 kali sebulan.
 • Menyelesaikan siasatan setiap aduan salah laku kakitangan dalam tempoh dua minggu sebelum mengemukakan laporan kepada pihak berkaitan.
 • Memaklumkan akuan terima dalam tempoh 1 hari bagi setiap aduan yang diterima manakala maklumbalas dalam masa 15 hari.
 • Membuat pemantauan ke bahagian-bahagian berkaitan setiap 6 bulan sekali mengenai pematuhan kepada peraturan yang digunapakai.
 • Mengadakan Mesyuarat Lembaga Tatatertib apabila ada kes yang berkaitan dan mengemukakan Laporan Pengurusan Tatatertib kepada JPA sebanyak 4 kali setahun.

Halaman: 1  2