SISTEM HARTANAH SISTEM HARTANAH

Sistem Hartanah

Nama Sistem

:

E-Hartanah

Deskripsi

:

Sistem e-Hartanah adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan merekod maklumat dan status hartanah dalam kawasan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan.

Pengguna

:

Bahagian Hartanah

Manual Pengguna

:

Sila klik disini

Sila klik disini untuk ke aplikasi.

<<Kembali