Tender & Sebutharga Tender & Sebutharga

November 2019

No. Tender Jenis Tender Tarikh
Dijual
Tarikh
Tutup
Saiz/Versi
LKKS(S)
/S/B/12/2019
Membekal dan Menghantar Alatan Bengkel Jahitan Bagi Penerima-Penerima Bantuan Program Peningkatan Pendapatan (PPP) KESEDAR Negeri Kelantan. 13/11/2019
Hingga
18/11/2019
20/10/2019
(Rabu)

Saiz:45kb
Versi:11

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :