Tender & Sebutharga Tender & Sebutharga

November 2018

No. Tender Jenis Tender Tarikh
Dijual
Tarikh
Tutup
Saiz/Versi

LKKS(RKT)
S/K/58/2018

Kerja–Kerja Analisa Serta Pelaporan Geologi Bagi Projek Cadangan Rumah Mesra Rakyat Seluas 25.40 Ha Di Atas Lot Pt 3828 RKT KESEDAR Paloh 2, Mukim Relai, Daerah Chiku, Jajahan Gua Musang, Kelantan. 21/11/2018
Hingga
28/11/2018
29/11/2018
(Khamis)

Saiz:41kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/17/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Getah Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 1A Seluas 138.17 Ha RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/18/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Getah Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 1B Seluas 228.77 Ha RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/19/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Sawit Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 2 Seluas 83.50 Ha RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/20/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Sawit Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 3A Seluas 171.205 Ha RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/21/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Sawit Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 3B Seluas 163.092 Ha RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/22/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang sawit Serta Kerja –Kerja Berkaitan Di Fasa 3B Seluas 263.16 Ha RKT Jeram Tekoh, Gua Musang, Kelantan. 15/11/2018
Hingga
21/11/2018
22/11/2018
(Khamis)

Saiz:52kb
Versi:11.0

LKKS(E)
/TS/P/01/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Penyediaan Kursus Latihan Perniagaan Bagi (8) Lapan Kumpulan Program Integpreneur Belia 2018 KESEDAR. 05/11/2018
Hingga
15/11/2018
18/11/2018
(Isnin)

Saiz:39kb
Versi:11.0

LKKS(AGRO)
/S/K/03/2018

Merekabentuk dan Membina Baru Stor Baja Untuk Projek Agropolitan Kelantan, Rantau Manis, Gua Musang, Kelantan. 05/11/2018
Hingga
14/11/2018
18/11/2018
(Ahad)

Saiz:40kb
Versi:11.0

LKKS(RKT)
TS/S/P/23/2018

Tawaran Semula Perkhidmatan Pengurusan Ladang Sawit Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kawasan Tanam Semula Fasa 2 Seluas 268.40 Ha Di RKT Chalil, Gua Musang, Kelantan. 08/11/2018
Hingga
15/11/2018
18/11/2018
(Ahad)

Saiz:43kb
Versi:11.0

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Halaman: 1  2