Perjawatan

Rumusan Kedudukan Perjawatan Mengikut Kumpulan

KUMPULAN JAWATAN LULUS JAWATAN DI ISI KOSONG
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan dan Profesional 53 49 4
Sokongan I 444 342 102
Sokongan II 121 101 20
Jumlah 619 492 127