Bidang Tugas

Seksyen 4 (1) Akta 203/78 menyatakan KESEDAR berfungsi untuk memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan disamping mengawal dan menyelaras pelaksanaan pembangunan EKONOMI DAN SOSIAL meliputi 4 bidang berikut:
  • Perindustrian
  • Perdagangan
  • Pertanian
  • Tempat Tinggal